Quy định sử dụng

Quy định sử dụng chung trên Kí tự đặc biệt FF!

Với những ai, tham gia sử dụng ứng dụng tạo tên trên Kí tự đặc biệt FF thì vui lòng tuân thủ chính sách và quy định chung:

– Văn minh, văn hóa khi trò chuyện cùng nhau

– Không tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, chống phá pháp luật nhà nước Việt Nam

– Không giới thiệu Wap, Website khác (sẽ bị block)

– Giúp đỡ người dùng, người chơi mới

– Vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau

– Tạo ra môi trường lành mạnh và hòa đồng trong cộng đồng Free Fire

Với những quy định nhỏ nhặt, các bạn vui lòng tuân thủ trước khi sử dụng Kí tự đặc biệt FF nhé!

Chân thành cám ơn!